blog-hero.png

Inkasso regler

Inkassoforskriften regulerer inndriving av forfalte pengekrav og inneholder en rekke inkasso regler som skal beskytte skyldner overfor kreditor og inkassobyråene.

Det er viktig at du som skal kreve inn penger, enten på egenhånd eller ved hjelp av et inkassobyrå, følger disse reglene. Både for å følge loven, men også for en god og effektiv inkassoprosess til fordel for deg selv. Det er ingen som ønsker å betale villig om de føler seg krenket.

Her har vi listet opp noen inkasso regler det er verdt å merke seg:

 

Inkassovarsel

Når man velger å sende et inkassovarsel må de følge visse formelle krav. Først og fremst skal varselet være skriftlig og på papir (eventuelt som digital post, ikke e-post). Fristen for å ha betalt må være utløpt og den nye betalingsfristen må være på minst 14 dager. 

Man kan velge å sende et inkassovarsel uten å ha sendt purring først. Skal kreditor derimot ha penger for inkassovarslet må det i tillegg ha gått minst 14 dager siden den opprinnelige betalingsfristen. Brevet må i tillegg opplyse om hva kravet gjelder og hvor stort det er. Maksimal sats for inkassovarsel er satt til 70 kroner, per 01.01.2017.

Det kan kun kreves gebyr av samme krav opptil tre ganger. Det kan for eksempel være to purringer og en betalingsoppfordring eller en purring, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring.

 

Betalingsoppfordring

Dersom et inkassovarsel ikke betales, kan beløpet sendes videre til inkasso. Da skal det først sendes en betalingsoppfordring. Husk at denne tidligst kan sendes 14 dager etter inkassovarslet ble sendt og ha en betalingsfrist på 14 dager.

Inkasso regler for betalingsoppfordring sier at den skal inneholde skyldner navn, informasjon om hva kravet gjelder, en spesifikasjon av opprinnelig beløp og eventuelle ekstrautgifter, konsekvenser ved manglende betaling og retten til nemndsbehandling. Maksimal sats for purregebyr på betalingsoppfordring er satt til 210 kroner, per 01.01.2017.

 

Betalingsanmerkning

Når skyldner ikke betaler sine utestående beløp, kan han bli registrert som en dårlig betaler. Også her er det inkasso regler å forholde seg til. For å kunne registrere opplysninger om skyldner, må inkassobyrået først kontakte enten forliksrådet eller namsmannen. 

Etter en måned kan kredittopplysningsbyråene registrere betalingsanmerkning i sine registre. Andre inkassoregler knyttet til bruk av betalingsanmerkning omfatter også at den ikke skal brukes i mer enn fire år. I tillegg skal en betalingsanmerkning slettes så fort skyldner har gjort opp for seg.

 

God inkassoskikk

Som en ekstra beskyttelse overfor skylder stiller inkasso regler også krav til god inkassoskikk. Det innebærer at du som kreditor eller inkassobyråer ikke kan bruke metoder som vil føre til urimelig press eller skade på skyldner. Det er viktig å ha i bakhodet at dersom inkasso regler knyttet til god inkassoskikk brytes, kan hele eller deler av ekstraomkostningene knyttet til inkasso falle bort. Selve kravet vil fortsatt gjelde.

For å oppfylle god inkassoskikk skal du ikke gi feilaktige opplysninger om konsekvensene av at skyldner ikke betaler, eller true med å dele opplysninger til familie og venner. Det er heller ikke lov å oppsøke skyldner på en krenkende måte eller ringe sent på kvelden og i helligdager. Videre er det ikke tillatt å sette betalingsanmerkning når saken blir omtvistet eller tilby skyldner lån for å dekke de utestående betalingene. Man skal rett og slett passe på å bruke god gammeldags folkeskikk.

 

komplett guide til inkasso

Inkassoselskap, inkasso regler

Forrige innlegg
Forrige

Related