blog-hero.png

Hva koster inkassotjenester?

Koster det å drive inn penger gjennom inkasso mer enn det er verdt? Gjøres det riktig er det bortimot gratis, og du kan til og med i beste fall tjene på det. Så hva koster inkasso egentlig?

Sitter du med et utestående krav og kvier deg for å bruke inkasso i tilfelle det bare skal koste bedriften enda mer penger? Det er det liten grunn til. Vi skal ta for oss hva du kan forvente av utgifter ved egeninkasso, gjennom inkassobyrå, og gjennom rettslig inkasso. De to første koster en slikk og ingenting, mens sistnevnte kan føre til noen ekstra gebyrer. La oss begynne med egeninkasso.

Last ned gratis inkassoordbok!


Egeninkasso

Velger du å drive inkassoprosessen helt selv, koster det ideelt sett ikke mer enn å sende et hvilket som helst brev i posten, samt arbeidstimene du bruker på å følge opp. Prisen kommer altså helt an på hvor raskt du klarer å gjøre jobben. Små og mellomstore bedrifter støtter seg gjerne på egeninkassoprogrammer for å sørge for at alle formalkrav blir overholdt, og disse koster typisk mellom 5000-10.000 per år.


Samtidig er det mulig å tjene litt ekstra når pengene først kommer inn, gjennom små tilleggsbeløp i form av forsinkelsesrenter, purregebyr eller salær (et ekstra beløp du kan ta som betaling for tilleggsarbeidet inkasso krever). De to sistnevnte når sjelden store høyder, siden det absolutte maksbeløpet du kan ta per 1.1.17 er på 350 kr, men forsinkelsesrentene ligger (per samme dato) på 8,5 prosent av det opprinnelige kravet. Er det stort, kan du altså få inn en del penger, men forsinkelsesrentene er penger du ville fått inn gjennom inkassobyrå også.


Inkassobyrå

Å løse inkasso gjennom inkassobyrå betyr at du sier fra deg salærene (siden inkassobyrået nå gjør jobben de er ment å betale for), men forsinkelsesrentene går fremdeles til deg. Inkassobyråer kan samtidig ta høyere salærer enn bedriften selv, siden det er disse inkassobyråene i hovedsak livnærer seg av. I praksis sier du altså fra deg et maksbeløp på noen hundrelapper, mot å få tilbake arbeidstiden du ville ha brukt på å kreve inn pengene selv.


Noen inkassobyråer opererer med utgifter som en viss provisjon av kravet, eller småbetalinger for enkelte ekstratjenester her og der. Sørg for å lese nøye gjennom betalingsmodellen før du velger inkassoselskap, siden dette strengt tatt burde være unødvendig. Et godt inkassoselskap vil ikke koste deg mer enn salærene du ville fått fra skyldner.


Rettslige utgifter

Dette er den eneste utgiftsposten vi vil anbefale deg å virkelig se opp for. Alle rettslige prosesser krever betaling av rettsgebyr – det gjelder også dersom kravet er ubestridt, og namsmannen for eksempel skal kartlegge skyldners verdier for å se om noe kan pantsettes eller selges (et inkassobyrå har systemer for å sjekke dette før namsmannen kontaktes).


Dersom det går så langt at saken må løses i forliksråd, medfører det arbeidstid som går tapt til å skrive redegjørelse. Reise til forliksrådet tar også tid og penger dersom skyldners kommune ligger langt unna. I tillegg kommer rettsomkostninger, som ofte vil måtte dekkes av deg ved et eventuelt forlik. Forliksrådet er som navnet tilsier glad i forlik, så det er høy sannsynlighet for at det blir utfallet. Ca. halvparten av kravene i forliksrådet blir avvist, og henvist til Tingretten i stedet.

Last ned gratis inkassoordbok!


Ender du opp med forlik, kan det også bety at skyldner for eksempel blir idømt å betale kun halvparten av kravet, for å løse saken så raskt som mulig. Som om ikke det var nok, betyr ikke en dom at skyldner øyeblikkelig betaler den halvparten. Du har jo allerede erfart at skyldner ikke er typen til å betale av egen fri vilje bare fordi det står på et papir. Forliksrådet vil ikke sørge for at pengene faktisk blir betalt.


Så sitter du altså igjen med rettsomkostninger, et redusert krav, og en skyldner som fremdeles kanskje ikke overholder sin del av avtalen. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å få rådgivning fra et inkassobyrå dersom saken må løses rettslig.

Inkassoordbok: 31 begrep du burde kunne - Settl

inkasso

Forrige innlegg Neste Innlegg
Forrige Neste

Related