blog-hero.png

Hva er god inkassoskikk?

Alle som driver inn inkasso er pålagt å følge «god inkassoskikk». Vi skal gjøre et forsøk på å definere det.

 

God inkassoskikk kan ved første øyekast virke som et noe ullent begrep, men det er egentlig av typen du kjenner igjen når du ser det. Det er et sett retningslinjer for hvordan du skal gå fram for å kreve inn penger, og samtidig behandle skyldner med grunnleggende respekt. Overholder du dem ikke mister du retten til å kreve inn pengene, så det er gode grunner til å bry seg for kreditor også.

Last ned gratis inkassoordbok!


Hva innebærer god inkassoskikk?

Inkassolovens paragraf 8 går som følger: «Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.»

 

Når vi snakker om urimelig påtrykk handler det ikke bare om voldelige pressmidler som hører bedre hjemme i torpedo-yrket, men også mildere overtramp som skaper ubehageligheter for kunden. For å ta noen eksempler:


  • Å møte opp hjemme hos skyldner for å kreve inn pengene, uten å tydelig ha avtalt dette på forhånd.

  • Trusler om å eksponere skyldner på sosiale medier (samt å faktisk gjøre det).

  • Telefoner sent på natten.

  • Registrering av betalingsanmerkning når saken er omtvistet (altså at kunden har sagt seg uenig i at kravet gjelder), og må løses i forliksråd.Ikke gå i disse fellene

Mange av eksemplene over burde være ganske åpenbare for alle med en viss grad av seriøsitet, men det er også mulig å bryte god inkassoskikk uten å være klar over det. Noen typiske minefelt er som følger:


  • Å markere konvolutt med «inkasso» eller å fortelle familiemedlemmer som tar telefonen at du ringer angående inkasso. Det bryter med det inkassoloven definerer som «rimelig diskresjon».
  • Varsel om at du vil ta saken til inkasso, uten at du faktisk har tenkt å følge det opp. I så fall har du kommet med feilaktige opplysninger – i praksis en tom trussel.
  • Varsel om at saken vil tas til inkasso når det foreligger en tvist. Du har i så fall ikke lov til å kreve inkasso før saken er løst i forliksråd. Igjen, feilaktige opplysninger.
  • Du oppfyller ikke formkrav i inkassovarsel/betalingsoppfordring. Det kan være så lite som at du nevner ordet «purring», noe som kan gi gjenstand for forvirring, eller at du opplyser om at manglende betaling vil føre til økte kostnader, noe som ikke alltid er tilfelle om kunden velger å bestride kravet. Du må bruke ordet kan.

Dette er mye av grunnen til at mange velger å benytte seg av inkassobyrå, men om du velger å forfølge kravet selv, er det viktig at du setter deg ordentlig inn i hva som er lov og ikke.

Inkassoordbok: 31 begrep du burde kunne - Settl

inkassoprosessen

Forrige innlegg Neste Innlegg
Forrige Neste

Related