blog-hero.png

Hva er et salær? En miniguide til gebyrer

Når et inkassobyrå krever inn en forfalt faktura, påløper det kostnader. Her er en oversikt over beløp som kommer i tillegg til opprinnelig krav.


Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten er en lovbestemt sats som regulerer i prosent hvor mye renter som kan påløpe ved forsinket betaling. Størrelsen på forsinkelsesrenten endres én gang i halvåret, og ligger per 01.01.20 på 9,5 prosent. Forsinkelsesrentesatsen skal tilsvare Norges Banks styringsrente tillagt 8%.

Last ned gratis inkassoordbok!


Purregebyr

Hvis du velger å sende purring før du sender saken til inkasso, kan du legge til et purregebyr. Dette kan tidligst skje 14 dager etter forfall. Størrelsen på purregebyret følger også lovbestemte faste satser, og ligger per 01.01.20 på kr. 70,-. Det kun lov til å kreve maks to purregebyrer – et for purring og et for inkassovarsel – men om det går mer enn seks måneder siden forrige purring kan du legge på et tredje purregebyr. Purregebyrene erstattes av inkassosalær når saken går til inkasso.


EU-gebyr

Dersom kunden din er en bedrift, vil det være mulig å kreve et eget EU-gebyr i stedet for purregebyr. Størrelsen på EU-gebyret er per dags dato på (fra 01.01.20) kr. 400,-. EU gebyret kan tillegges hovedkravet dagen etter forfall på faktura.


Inkassosalær

Et inkassosalær er inkassoprosessens versjon av purregebyr. Når oppdragsgiver (kreditor) sender et krav til et inkassobyrå vil inkassobyrået legge til et salær når inkassosaken opprettes (lett salær). Størrelsen på satsene varierer ut fra kravets størrelse og hvem som mottar kravet – det vil si om det er en bedrift eller en privatperson. Satsene for bedriftskrav er 50 prosent høyere enn mot privatpersoner. 42 dager etter at lett salær har påløpt i saken erstattes lett salær av et tungt salær. Tungt salær er dobbelt så mye som lett salær. Du kan lese satsene per 01.01.20 her.


Rettsgebyr

Dersom den utenomrettslige inkassoprosessen ikke lykkes, kan rettslig pågang være et alternativ. Rettslig inkasso kan er for eksempel prosesser i forbindelse med utleggsbegjæringer, konkursvarsel, eller forliksrådsbehandlinger. Ett rettsgebyr er per 01.01.20 på kr. 1 172,-. Noen inkassobyråer legger ut omkostningene for rettslig pågang for deg frem til rettsapparatet beslutter hvem som har ansvaret for å betale.

Inkassoordbok: 31 begrep du burde kunne - Settl

inkasso

Forrige innlegg Neste Innlegg
Forrige Neste

Related