blog-hero.png

5 vanlige innvendinger mot inkassoselskap (og hvordan Settl løser dem)

Noen bedrifter har hatt dårlige erfaringer med inkassoselskap. Vi har samlet fem innvendinger som går igjen, og våre tiltak for å løse dem. 

 

1. Inkassobransjen er useriøs

Pengeinnkreving har helt siden Bibelens tid vært en uglesett bransje. Fra fut og fogd til lyssky torpedoer, har vi i bransjen lenge hatt en solid PR-utfordring å hanskes med. I nyere tid handler det kanskje først og fremst om noen verstinger som utnytter sin ekspertise til å ta mer betalt enn nødvendig gjennom snirklete kontrakter og vanskelig terminologi.

 

Men inkasso handler jo til syvende og sist om å hjelpe deg som har gjort en jobb, eller solgt en vare eller tjeneste, med å få betalt for det. Ingen er tjent med useriøse aktører, så vi har gjort vårt beste for å formulere alt vi skriver i klartekst, og bruke ord og uttrykk som er forståelige for folk uten flere år med inkassoutdannelse.

 

Dette gjelder spesielt i vår faste standardkontrakt. Den skal etter beste evne være enkel, klar, og tydelig.

 

2. Ingen enkle løsninger for bedrifter med få saker

Mange mindre bedrifter kvier seg fra å kontakte inkassoselskap, siden så mange av dem er rettet mot store kunder. Det kan bety ekstra gebyrer for å skrive avtaler for et år av gangen, når alt du trenger er hjelp med et krav eller to. I tillegg kan det være en utfordring for inkassoselskaper med store kunder å finne tid til de mindre, og mindre lønnsomme, kravene.

 

Det er nettopp mangelen på slike løsninger som gjør at vi har rettet oss mot deg som liten eller mellomstor bedrift. Vi inngår ingen årsavtaler enten du har ett krav eller 40. Alt løses på saksbasis. I tillegg kan du hele tiden følge opp hvilke tiltak vi har gjort for deg, gjennom nettportalen vår som oppdateres i sanntid.

 

3. Prisstrukturene er ugjennomtrengelige

Om kontrakten du signerer med inkassoselskapet er krydret med lange og kompliserte klausuler, kan det være lett å bekymre seg for at noen uoppdagede gebyrer sniker seg med på lasset. I tillegg er det forskjell fra inkassoselskap til inkassoselskap hva som koster penger, der noe som er gratis for én aktør plutselig er en stor utgiftspost hos en annen.

 

Prisstrukturen vår er derimot så enkel at den kan oppsummeres gjennom to setninger: Den som skylder deg penger betaler prisen vår gjennom inkassosalærer. Du betaler ingenting.

 

Det finnes bare ett unntak: Hvis inkassoprosessen ikke skulle føre fram, kan du velge å legge saken til overvåking over en periode, mot at vi tar 15% hvis det fører til løst sak.

 

4. Det krever mer jobb enn å løse saken selv

Kanskje gjelder denne innvendingen for noen inkassoselskaper, der kravet ditt må gjennom en hinderløype av byråkratiske flaskehalser før det kan behandles. Det kan bety en uke fra innmelding av kravet til prosessen kan starte, men det er altså snakk om ekstra tid, og ikke jobb. Noen store og opptatte inkassoselskaper kan også i visse tilfeller være vanskelige å få tak i når du vil ha en oppdatering, men det løser vi som sagt gjennom nettportalen vår.

 

Nettportalen er også grunnen til at Settl er det enkleste inkassoselskapet å bruke. Du kan registrere saken din og signere kontrakten i løpet av fem minutter, for så å lene deg tilbake i visshet om at vi tar hånd om resten.

 

Hvis det oppstår et valg som kan koste deg ekstra (for eksempel å ta saken til retten dersom det er en risiko for at skyldner ikke kan betale rettsomkostningene), vil vi ringe og dobbeltsjekke med deg. Men du slipper å holde tak i noe av dette selv.

 

5. Inkasso kan ødelegge relasjonen til kunder

Noen tror kunder ofte blir provoserte av å få inkassovarsel i posten, og at det kan ødelegge relasjonen med faste betalere som har en dårlig dag. Det finnes nok alltid noen hårsåre mennesker der ute, men alle som har jobbet i inkassoselskap over lenger tid kan skrive under på at det er ytterst få som tar inkasso ille opp.

 

Å motta inkasso er veldig vanlig, og kundene dine er nok allerede klar over at de har latt en betaling gå over fristen. Inkasso, fremfor mer uoffisielle purringer, tas som regel bare som et tegn på at du er en seriøs aktør, og fører til raskere innbetalinger. Det er faktisk en direkte sammenheng mellom hvor tidlig du tar saken til inkasso, og hvor raskt du får pengene tilbake.

 

Dessuten har ansatte i inkassobyrå både utdanning og lang erfaring med kundekommunikasjon og service, og er bedre rustet enn de aller fleste til å gi skyldner en god opplevelse.

 

 bli bruker

inkasso

Forrige innlegg Neste Innlegg
Forrige Neste

Related